Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

“Ένα πρωί θα ξυπνήσεις
και ξαφνικά θα διαπιστώσεις ότι δεν υπάρχει πια χρόνος
να κάνεις όλα όσα θα ‘θελες να κάνεις.
Καν’ τα τώρα…”
Paulo Coelho